cezaevi

Cezaevi İdare Memuru Nedir

Cezaevlerinde idare memuru, cezaevi personeli arasında yer alan ve cezaevlerindeki idari işlerin yürütülmesinden sorumlu olan kişidir. Cezaevlerinde idare memurları, cezaevi müdürünün yardımcısı olarak çalışırlar ve müdürün yokluğunda cezaevinin yönetimini üstlenebilirler.

Cezaevlerinde idare memurları, cezaevi personelinin görevlendirme, terfi, disiplin işlemleri gibi işlemleri yürütmekle birlikte, mahkumların sağlık, barınma, yiyecek, içecek, eğitim ve çalışma haklarının sağlanması, cezaevi içindeki güvenlik önlemlerinin alınması, cezaevi içindeki programların düzenlenmesi gibi işleri de yürütürler.

Bu nedenle, cezaevlerinde idare memuru olarak çalışmak isteyen kişilerin, hukuk, kamu yönetimi veya ilgili bir alanda eğitim almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların iletişim becerilerinin gelişmiş olması, insan ilişkilerinde başarılı olmaları, takım çalışmasına yatkın olmaları, disiplinli ve sorumlu bir çalışma anlayışına sahip olmaları gerekmektedir.

Cezaevi İdare Memuru Nasıl İşe Alınır

Cezaevinde bulunan idare memurlarının iki farklı alım yolu vardır. Birincisi görevde yükselme sınavıdır. Bu sınavlara infaz koruma memurları ve ceza infaz kurumu katipleri girebilir. İkinci yol ise kpss lisans sınavına giren kişilerin başvuruları alınır ve en yüksek puanı alan adaylardan seçim yapılır.

Cezaevi İdare Memuru Ne İş Yapar

Cezaevi idare memurları müdür adayıdır. Çalıştıkları süre boyunca ceza infaz kurumunda bulunan tüm birimlerin işlerini öğrenirler ve aynı zamanda yönetim tecrübesi kazanırlar. Nöbetçi müdürlük ve vekaleten müdürlük gibi görevler üstlenebilirler. Daha sonra görevde yükselme sınavıyla 2. müdür olabilirler. Daha sonra bakanlık oluruyla kurum 1. müdürü olabilirler.

Cezaevi İdare Memuru Ne Kadar Maaş Alır?

Cezaevi İdare Memurları her ne kadar yönetici olsalar da normal memur maaşı alırlar. Hatta maaşları infaz koruma memurundan daha düşüktür. Fakat işyurtlarından yıllık ücret alabilirler.

Cezaevi İdare Memurları İçin Çalışma Şartları Nasıldır?

Cezaevi idare memurları ceza infaz kurumunda bulunan personelin amiridir. Kendine ait odası bulunmaktadır. Cezaevinde bulunan idare gözlem kurulu ve disiplin kurulu gibi kurulların üyesidir ve toplantılara katılır. İmza yetkisi vardır. Kurum 1. Müdürü ve 2. Müdüründen sonra en üst amirdir. Kurumda bulunan uzmanlar olan Öğretmen, Psikolog gibi ünvanlardan ve baş infaz koruma memurlarından daha yetkilidir.

Post a Comment